Rozwój Karłowa

W pierwszej połowie XIX wieku ludność Karłowa utrzymywała się głównie z tkactwa, leśnictwa i z zawodów rzemieślniczych. W roku 1845 prowadzono we wsi przetwórstwo drewna, działały też gospody z wyszynkiem. 

W tak zwanym Dolnym Karłowie, przy drodze do Szczytnej, nad potokiem Czerwona Woda od roku 1789 działał młyn wodny (pozostałości młynówki i młyńskiego stawu można jeszcze obejrzeć na łące powyżej dawnego młyna - dom nr 35). Do młyna z Przełęczy Lisiej przez las prowadziła Młyńska Droga (Müllweg). 

W roku 1855 obok młyna stanął kamienny krzyż z figurą Chrystusa i płaskorzeźbą św. Jana Nepomucena na postumencie. Z tyłu postumentu zachował się słabo czytelny napis: Errichtet ich Johann Winter geb. aus Kunzendorf bei Neurode Müller [...] 1855 (Ja, młynarz Johann Winter, urodzony w Drogosławiu koło Nowej Rudy, postawiłem [...] 1855).

Na wschód od Karłowa, lasem prowadzi z Dusznik Zdroju przez Łężyce do Wambierzyc Pątnicza Ścieżka (Albendorfer Steig) przecinająca Kręgielny Trakt i Praski Trakt, dziś czytelna tylko we fragmentach. 

Nad Łężycami, w miejscu gdzie Pątnicza Ścieżka osiąga krawędź stopnia Gór Stołowych w roku 1818 postawiono kamienny krzyż z figurą Ukrzyżowanego a później tuż obok skromną przydrożną kapliczkę.

Przy Ścieżce, około 3 kilometry dalej w kierunku Wambierzyc ukryty w lesie, znajduje się głaz z wyciosanym w nim krzyżem (Zabita Dziewczyna, Tote Magd) pokrytym napisem w języku niemieckim, w polskim przekładzie: W roku 1628 dnia 19 marca została zamordowana w wieku 15 lat cnotliwa panna Marta Gorgi córka ślubna kamieniarza za wsi Ratno Górne. Niech Bóg będzie jej łaskaw. Chwalebnego zmartwychwstania, 1644. O Boże daj jej zbawienie. Pod napisem oraz na bocznych ścianach krzyża wyryto inicjały MARIA i IHS. 

Wiąże się z tym miejscowa legenda mówiąca o zamordowaniu ubogiej dziewczyny będącej w odmiennym stanie przez niewiernego kochanka, której miejsce pochówku zdradziły na wiosnę pędy grochu znajdującego się w kieszonce fartucha zabitej. Niewierny i zbrodniczy kochanek poniósł zasłużoną karę, ponieważ w dniu swego wesela z inną, zamożną panną padł rażony gromem z jasnego nieba.

Do Wambierzyc prowadził też szlak pątniczy (Vambeřická stézka) z Czech, z Policy nad Metują przez Broumovskie Ściany (Broumovské stěny), przez kaplicę Panny Marii Śnieżnej na Gwieździe (Hvězda) dalej przez Machovską Przełęcz (Machovské sedlo), obok Machovskiego Krzyża (Machovský kříž), przez Pasterkę, Mały Karłów do Wambierzyc.

O pamiątce z Wambierzyc (Vambeřic) wspomina czeska pisarka Božena Němcová w znanej powieści „Babunia“ (Babička) - był to obrazek przedstawiający Matkę Boską Wambierzycką w otoczeniu Czternastu Świętych Pomocników.

Przy starej drodze przez łąki z Karłowa do Pasterki w jej kulminacyjnym punkcie pewien kowal z Pasterki o nazwisku Schimmeck (Šimek) wystawił w XIX. wieku metalowy krzyż z figurą Chrystusa.

Współcześnie, w latach sześćdziesiątych XX. wieku, pielgrzymował przez Góry Stołowe z Kudowy do Wambierzyc i nocował w Karłowie ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Mieszkańcy wsi stopniowo znaczniejsze wpływy uzyskiwali sezonowo z turystyki, bowiem Karłów, ze względu na położenie u podnóża Szczelińca Wielkiego, stawał się coraz bardziej znaną miejscowością turystyczną. Wybudowanie, a właściwie zmodernizowanie, w latach 1867 - 1870 widokowej Drogi Stu Zakrętów przyczyniło się do jeszcze większej dostępności i popularności Karłowa.