Zmiana przynależności państwowej po II wojnie światowej

Po zakończonej wojnie alianci przyznali Śląsk z Kotliną Kłodzką Polsce. 

Na tak zwane Ziemie Odzyskane przybywali wysiedleni mieszkańcy wschodnich województw przedwojennej Polski, mieszkańcy przeludnionych terenów środkowej Polski, osoby których domostwa i dobytek zniszczono w czasie wojny. 

W Karłowie i okolicach nie było zniszczeń wojennych, początkowo w miarę normalnie działały sklepy, gospody, przedsiębiorstwa.

Do większych wybranych gospodarstw rolnych, do drobnych przedsiębiorstw, do niemieckich mieszkańców dokwaterowano polskich osadników.

Przez okres roku, dwu a niekiedy dłużej mieszkali i pracowali tutaj obok siebie Niemcy, Czesi i Polacy. Zawierano mieszane związki małżeńskie polsko-niemieckie i rzadziej polsko-czeskie.