Pasterka

Pasterka (Pasterkov, Passendorf) - stara wieś zasiedlona przez ludność czeską w XV wieku, w roku 1921 liczyła 572 mieszkańców a więc była znacznie większa od Karłowa.

Znajduje się tu dawny parafialny (obecnie filialny) barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela z 1786 roku, wybudowany na miejscu wcześniejszej drewnianej budowli z 1612 roku. 

Na przyległym cmentarzu zachowały się nagrobki czeskie, niemieckie i polskie oraz kaplica pogrzebowa z 1856 roku. Znacznie wyludniona Pasterka tworzy obecnie jedno sołectwo z Karłowem i Ostrą Górą.

Przez wieś przebiegał stary średniowieczny trakt handlowy do Broumova oraz bardzo popularny w okresie międzywojennym szlak turystyczny z Broumovskich Ścian (Broumovské stěny), od kaplicy Panny Marii Śnieżnej na Gwieździe (Hvězda) przez Machovską Przełęcz (obok Machovskiego Krzyża) do schroniska na Szczelińcu. 

W 2005 roku ponownie otwarto turystyczne przejście graniczne dla pieszych Machovské sedlo - Pasterka. 

Po roku 1945 wsi nadano nazwę Pasza, od 1950 roku nazywa się Pasterka.