Ostra Góra

Obecnie stanowi jedno sołectwo z Karłowem i Pasterką.

Składa się z dwóch części leżących przy starej Machovskiej Drodze (Machovská cesta, Assmus Strasse) – części dolnej, wyludnionej, której początki sięgają XIV-wiecznej kolonizacji czeskiej, zwanej Nouzin, Nouziny, Nausseney i – nowszej, górnej zwanej Ostrą Górą (Scharfenberg), od pobliskiej Ostrej Góry, która nosi czeską nazwę ludową - Almary (Szafy). 
     
W roku 1999 otworzono ponownie przedwojenne przejście graniczne Ostra Góra – Machovská Lhota, wyłącznie dla turystów pieszych, rowerzystów i narciarzy, dostępne w określonych godzinach. 

Przed II wojną światową ludna wieś zamieszkała w większości przez Czechów, z niewielkimi ale urodzajnymi gruntami rolniczymi (obecnie porosłymi lasem), z licznymi sadami owocowymi (śliwy, jabłonie i grusze), co odróżniało ją od Karłowa, w którym drzewa owocowe są nieliczne i tylko wyjątkowo rodzące owoce.

Tuż przy przejściu granicznym z polskiej strony po lewej stronie, stała duża gospoda U Rokytanských, rozebrana po wojnie.

Kilkaset metrów dalej, już po czeskiej stronie, z prawej strony drogi stoi czynna do dzisiaj (2005) XIX wieczna gospoda U Lidmanu, prowadzona przez Janę i Josefa Lidmanów.