Rodzina Rzeszotków – kontynuacja tradycji obsługi turystyki

W roku 1982 dawne gospodarstwo rolno-turystyczne opuszczone dwa lata wcześniej przez Stieblerów zakupił Zdzisław Rzeszotko.

Rodzice Zdzisława, Stanisław i Feliksa prowadzili w Karłowie po wojnie jedno z największych gospodarstw rolnych. Doświadczenie zdobyte przy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców pozwoliło mu na samodzielne prowadzenie gospodarstwa, które w latach 1982 – 1989 było największym gospodarstwem mleczno-hodowlanym w Karłowie.

Zdzisław, młody rolnik, został wybrany sołtysem wsi Karłów. Stopniowo, w wyniku przemian politycznych i ekonomicznych, hodowla bydła mlecznego na terenach górskich stawała się coraz mniej opłacalna i w roku 1989 Zdzisław wraz ze Stanisławem Górą uruchomili pokoje gościnne dla turystów o nazwie Pod Szczelińcem. 

W roku 1990 Zdzisław Rzeszotko, wraz z żoną Renatą z domu Snitko postanowili całkowicie poświęcić się obsłudze ruchu turystycznego. Na swojej posesji uruchomili pole namiotowe, które działało do roku 2000. W roku 1993 urodził się im syn, któremu nadali imię Karol, podtrzymując tradycję poprzednich właścicieli gospodarstwa. 

Stopniowo, rok po roku, rozbudowywali obiekt schroniska powiększając ilość miejsc noclegowych, budując przy pokojach łazienki z WC a dawną część gospodarczą obiektu przebudowując na nowoczesną kuchnię z zapleczem spełniającym wszystkie wymogi sanitarne oraz salę jadłodajni Pod smakoszem Karolem. Uruchomili także publiczne WC. 

W roku 1999 do budynku schroniska dobudowano funkcjonalną werandę, a w roku 2005 uruchomiono drugą część jadalni. Przed schroniskiem powstał nowoczesny parking dla samochodów osobowych i autobusów. 

Właściciele stale modernizują obiekt rozszerzając zakres usług turystycznych. Obecnie oferują 49 miejsc noclegowych czynnych przez cały rok.