Park Krajobrazowy Gór Stołowych i Park Narodowy Gór Stołowych

W roku 1981 utworzono wokół Karłowa Park Krajobrazowy Gór Stołowych, który działał do powstania Parku Narodowego Gór Stołowych. Mieszcząca się w Wałbrzychu Dyrekcja Zarządu Parków Krajobrazowych utrzymywała bliskie kontakty z samorządami lokalnymi okolicznych gmin. W roku 1993, w oparciu o tereny Parku Krajobrazowego Gór Stołowych, powstał Park Narodowy Gór Stołowych. 

Powierzchnia Parku Narodowego wynosi 6340 hektarów. Teren Parku w większości pokrywają bory świerkowe pochodzące ze sztucznych, wtórnych nasadzeń. Obszar Parku utworzono dla ochrony jedynych w Polsce gór płytowych z licznymi formami skalnymi o fantastycznych kształtach. Tworzą one skupiska skalnych ścian, wież, baszt, grzybów, form przypominających kształtem zwierzęta czy postacie ludzkie (Szczeliniec Wielki, Błędne Skały, Skalne Grzyby). 

Drugim elementem chronionym w Parku jest roślinność łąkowa i torfowiskowa. Na Łężyckich Skałkach znajduje się wiele rzadkich, chronionych roślin – zimowit jesienny, arnika górska, pełnik europejski (róża kłodzka). W Parku można spotkać kilkanaście gatunków storczyków i unikatową w Polsce skalnicę zwodniczą.

Wielkie Torfowisko Batorowskie tworzy rezerwat przyrody niedostępny dla zwiedzających. Rośnie tu bagno zwyczajne, sosna błotna i wełnianka.

Zamieszkujące obszar Parku zwierzęta – jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny są powszechne dla polskich lasów. Rzadziej spotykane gatunki to bocian czarny, krogulec, kruk, puchacz, popielica i koszatka. Ostatnio pojawiły się kaczki krzyżówki. 

W Parku wytyczono ponad 100 kilometrów oznakowanych pieszych szlaków turystycznych prowadzących przez najpiękniejsze zakątki Gór Stołowych. W roku 2003 leśnymi duktami i ścieżkami poprowadzono oznakowane trasy rowerowe. 

Dydaktyczna „Ścieżka Skalnej Rzeźby” z 14 stanowiskami, na których umieszczono tablice poglądowe prowadzi z Karłowa przez Szczeliniec Wielki i Pasterkę do Radkowa. Tablice na Ścieżce opisują procesy tworzenia się Gór Stołowych a jej zwiedzanie zaleca się szczególnie wycieczkom szkolnym.

W 2005 roku w okolicach Karłowa wytyczono trasy do narciarstwa biegowego, które ma tutaj wyjątkowo sprzyjające warunki do rozwoju – interesujące i malownicze szlaki o różnym stopniu trudności i długości, długo zalegający śnieg oraz wolne miejsca noclegowe i żywieniowe w Karłowie i Pasterce - w schroniskach, pensjonatach, hotelach, barach i restauracjach.