Stare szlaki handlowe

W pobliżu Szczelińca, w miejscu dzisiejszego centrum Karłowa, od dawnych czasów przebiegały dwa główne szlaki handlowe prowadzące przez Góry Stołowe.

Praski Trakt (Pražská cesta, Prager Strasse) stanowił średniowieczne odgałęzienie szlaku bursztynowego z Kłodzka przez Náchod do Pragi. Przyczyną powstania odgałęzienia była chęć znalezienia lepszej to znaczy krótszej, mniej stromej i bezpieczniejszej drogi, omijającej rozbójnicki zamek Homole. 

Praski Trakt prawdopodobnie zbaczał ze szlaku bursztynowego już w Szalejowie Górnym prowadząc wzdłuż doliny rzeki Cicha, dalej obok potoku Toczek przez Wolany do Batorówka tak zwanym Czarnym Traktem (szosa Chocieszów – Batorówek), a stąd wzdłuż lewego brzegu Czerwonej Wody przez lasy aż w okolicę Szczelińca, gdzie rozgałęział się na drogę do Náchodu i Pragi oraz na drogę  do Pasterki i Broumova. Część Praskiego Traktu w Karłowie prowadząca obok domu nr 30 i dalej doliną Czerwonej Wody do skrzyżowania z szosą Radków – Kudowa poniżej obiektu wypoczynkowego Politechniki Wrocławskiej to obecnie słabo czytelna, zarastająca polna droga.

Kręgielny Trakt (Kegel Strasse), obecnie z grubsza pokrywający się z szosą powiatową Szczytna – Karłów, także będący odnogą traktu bursztynowego Kłodzko – Náchod  – Praga, w Szczytnej biegł wzdłuż Kamiennego Potoku, dalej pod górę doliną Czerwonej Wody, by opuścić ją na końcu Batorowa i stromo pod górę omijając Batorówek poprowadzić dalej łagodnie przez lasy ponownie wzdłuż prawego brzegu doliny Czerwonej Wody, by następnie połączyć się z Machovską Drogą (Machovská cesta, Asmus Strasse) prowadzącą z Karłowa przez Ostrą Górę (Nouzín, Nausseney) i Machovską Lhotę do Machova i dalej do Hronova, Náchodu, Hradca Králové i Pragi.