Stroczy Zakręt

Na odcinku Drogi Stu Zakrętów Radków - Karłów w miejscu gdzie przecina skalne piętro zwane Stroczy Dział (Schalaster Berg) znajduje się Stroczy Zakręt (Schalaster Drehe, Język Teściowej). 

Staropolski wyraz stroka oznaczał pas, strefę, obrót, punkt i dobrze oddaje charakter miejsca, w którym szosa na krótkim odcinku pokonuje ok. 40 metrów różnicy wysokości i zatacza pełne koło. 

Na poboczu szosy między dwoma ostrymi zakrętami, z prawej strony znajduje się głaz z napisem Iulius Carl Schnereber, być może na pamiątkę odwiedzin tego niezwykłego miejsca.