Droga przez Pustki

Przypomnieć warto starą, osiemnastowieczną (z okresu założenia Karłowa) Drogę przez Pustki (Leerer Weg, później część Kayser Strasse) łączącą Radków z Karłowem, w niewielkiej tylko części pokrywającą się z obecną Drogą Stu Zakrętów. 

Prawdopodobnie wiodła pod górę od przysiółka Łąki należącego do Radkowa, trawersując zbocza Radkowskich Skał (obok kamiennego słupa pruskiej poczty królewskiej przy Drodze Stu Zakrętów) dalej szosą aż do drogi prowadzącej w prawo do wyrobiska kamieniołomu a następnie obok kamieniołomu między skałami stromo pod górę starą brukowaną nawierzchnią (ponad kilometrowy malowniczy odcinek osiemnastowiecznego bruku zachował się do dziś z lewej strony wyrobiska) do utwardzonej drogi leśnej, stąd w lewo, obok słupa linii elektrycznej czerwonym szlakiem do szosy Droga Stu Zakrętów. 

W prawo leśna Droga nad Urwiskiem prowadziła do Małego Karłowa. Według Józefa Górskiego, gospodarza z Karłowa, drogą tą jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zjeżdżał do Radkowa wozem konnym oczywiście z zaciągniętym hamulcem.

Około 100 metrów na prawo od Drogi nad Urwiskiem znajduje się znane miejsce widokowe na Obniżenie Radkowa zwane Radość Magdaleny (Magdalene Lust). Przed wojną stała tam altana widokowa, której kamienne fundamenty widoczne są do dziś.