Przyjacielska Ścieżka

Do starych, osiemnastowiecznych szlaków pieszych prowadzących z Radkowa do Karłowa należy Przyjacielska (albo Kręta) Ścieżka (Leiersteig). 

Było to i jest nadal najkrótsze połączenie piesze Radkowa z Karłowem i Pasterką prowadzące wzdłuż potoków Pośna (Posna), Koziego i Koźlego. W dolinie tych potoków w roku 1747 powstała kolonia Karłowa - Mały Karłów (Klein Carolusberg, Leyerdorfel).

Prawdopodobnie tą ścieżką szedł nocą 26. sierpnia roku 1800 z Radkowa na Szczeliniec John Quincy Adams, ówczesny ambasador amerykański w Prusach, aby rano podziwiać wschód słońca na Szczelińcu, co opisał w Listach z podróży po Śląsku wydanych drukiem w XIX. wieku po angielsku a później także po francusku i niemiecku a ostatnio po polsku.